Privacy

Privacy statement van Bari.nl

Deze Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op vrijdag 22 oktober 2021

In het Privacy Statement van Bari.nl kun je lezen hoe we met persoonlijke gegevens omgaan. Je leest welke gegevens wij van je gebruiken en hoe we deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. De Privacy Policy van deze website is alleen van toepassing op Bari.nl.

Wij handelen conform de Algemene Verordening Gegevens (AVG). Indien je hier vragen over hebt of eventuele klachten hebt, dan verzoeken we je om contact met ons op te nemen door middel van onze contactformulier.

Bari.nl onder beheer van TheConcept.Bar & JY Concepts

KvK-nummer: 78188326 (JY Concepts), 75835924 (GB Concepts B.V.)

Telefoonnummer: +31 74 234 0 800

Wat zijn persoonsgegevens?

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en hechten veel waarde aan het zorgvuldig omgaan van jouw persoonsgegevens. We nemen hiervoor zowel zichtbare als onzichtbare maatregelen.

Het verzamelen, bewaren en gebruiken van jouw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van jouw persoonsgegevens. Wij houden ons bij de verwerking van jouw persoonsgegevens aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de AVG.

Bari.nl kan mogelijk persoonsgegevens verwerken. Dit is nodig om de website en de diensten te kunnen bieden. Met het begrip persoonsgegevens wordt de informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kunt worden. Deze definitie is in overeenstemming met de AVG. Om gebruik te kunnen maken van Bari.nl en onze diensten, kunnen we om de volgende persoonsgegevens vragen:

 • IP-adres.
 • e-mailadres (t.b.v. nieuwsbrief)
 • Naam (t.b.v. nieuwsbrief)
 
Bari.nl slaat mogelijk ook gegevens op die niet van persoonlijke aard zijn, maar die wel getoond worden zodra je deze website gebruikt. Denk hierbij aan:
 • De naam van de browser die je gebruikt;
 • Het besturingssysteem die je gebruikt;
 • De service provider waarmee je internettoegang hebt;
 • Het soort device waarmee verbinding is gemaakt met Bari.nl.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Bari.nl kan op verschillende momenten jouw gegevens bewaren en verwerken. We verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. In de meeste gevallen ontvangen wij de persoonsgegevens van jouzelf, omdat je de website bezoekt.

Wij mogen je gegevens verwerken om onze diensten beter te kunnen aanbieden. Wij zullen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming verwerken, tenzij wij hiervoor wettelijk verplicht zijn. Daarnaast verwerken wij jouw gegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting van art. 6 van de AVG. 

De in dit Privacy Statement genoemde persoonsgegevens kunnen uitsluitend voor de hierna genoemde doeleinden worden gebruikt, te weten:

 • Om contact met je te houden als je ons laat weten wat je van onze website vindt;
 • Voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website of om de website te analyseren en te verbeteren;
 • Voor marketingactiviteiten en marktonderzoek;
 • Het versturen van nieuwsbrieven;
 • Om fraude en misbraak tegen te gaan en ons aan de wet te houden.

Marktonderzoek

Om onze diensten steeds weer te verbeteren, kunnen wij je vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek. Dit heeft als doel onze website (nog) beter te laten aansluiten bij de behoeften van jou als bezoeker. Als je deelneemt aan ons marktonderzoek, dan zullen wij jouw gegevens anoniem gebruiken. Daarnaast worden jouw antwoorden niet aan jouw e-mailadres gekoppeld.

Nieuwsbrieven

Via Bari.nl kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van onze website. Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws rondom Bari.nl. Om deze nieuwsbrieven te kunnen versturen, worden er persoonsgegevens gevraagd, zoals geslacht, naam en e-mailadres. Wij vragen jouw expliciete toestemming voor het verwerken van deze persoonsgegevens. Als je de nieuwbrief niet meer wenst te ontvangen, kun je je hier eenvoudig voor afmelden. In elke nieuwsbrief wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Bari.nl gebruikt jouw persoonsgegevens alleen voor bovenstaande doelen, of voor een doel dat hier nauw mee samenhangt. Je kunt erop rekenen dat jouw gegevens nooit op een andere manier worden gebruikt.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Bari.nl doet er alles aan om jouw gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Hiervoor nemen wij passende maatregelen. Wij zullen jouw  gegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Wij bewaren jouw gegevens zolang we ze nodig hebben voor de doelen eerder beschreven. Jouw gegevens worden alleen gedeeld met de partijen die wij noodzakelijk achten om onze diensten te kunnen uitvoeren.

Verwerkers van gegevens

Het kan voorkomen dat andere partijen jouw gegevens van ons krijgen om onze website en diensten aan te kunnen bieden. Bijvoorbeeld onze hosting partij. Conform onze verwerkingsovereenkomst zullen zij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan en krijgen zij alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om hun dienst te kunnen verlenen. Jouw gegevens worden alleen conform de verwerkingsovereenkomst gebruikt en worden niet voor eigen doeleinden van de verwerkers gebruikt.

Derde partijen

Om onze diensten te kunnen aanbieden, worden jouw gegevens in de offerteaanvraag gedeeld met andere partijen. Dit zijn geen verwerkers, maar onze partner(s). Deze financiële instellingen en dienstverleners kunnen volgens ons zorgvuldige selectieproces jou een offerte uitbrengen. Uiteraard is vooraf duidelijk afgesproken dat onze partner(s) zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG met jouw persoonsgegevens omgaan. Jouw gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het doel waarvoor wij de gegevens van jou hebben gekregen: het uitbrengen van een offerte.

Doorgifte binnen de EU

Jouw gegevens worden alleen binnen de Europese Unie verwerkt. Buiten de Europese Unie worden jouw gegevens alleen verwerkt als het betreffende land een passend beschermingsniveau van jouw gegevens biedt.

Links naar andere website

Op Bari.nl kunnen links naar andere website staan. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij raden je dan ook aan om het privacy beleid van de desbetreffende website te lezen.

Cookies

Bari.nl houdt gegevens bij van haar bezoekers. Dit doen wij om in de gaten te houden of onze website werkt zoals het hoort, maar ook om te onderzoeken hoe je de website gebruikt. Hierdoor kunnen wij onze website zo goed mogelijk afstemmen op de behoeften van haar bezoekers.

Zodra je onze website bezoekt, vragen wij of we je gegevens mogen opslaan in jouw browser, zoals cookies. Wij gebruiken cookies om jouw ervaring op onze website te verbeteren. Daarnaast zorgen cookies ervoor dat de website snel is, de website veilig bezocht kan worden en dat wij fouten op onze website kunnen opsporen.

Je kunt zelf de cookies wel of niet accepteren. Daarnaast kun je deze via de browserinstellingen uitschakelen of verwijderen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen. Als je onze cookies niet accepteert, dan slaan we alleen de informatie op die echt nodig is om de site te laten werken. Dit voorkomt bijvoorbeeld dat wij je niet steeds dezelfde vragen stellen of dat jij je gegevens niet steeds opnieuw hoeft in te vullen.

Wijzigingen privacy beleid

Bari.nl kan haar privacy beleid aanpassen. Zodra wij een belangrijke wijziging doorvoeren, dan brengen wij jou hiervan op de hoogte. Dit kan via de website of via een e-mail. Gebruikers die hun e-mailadres bij ons hebben achtergelaten, zullen via een mail op de hoogte worden gebracht van het gewijzigde privacy beleid. Als je niet bij ons geregistreerd staat, dan raden wij je aan om de website goed in de gaten te houden en ons privacy beleid regelmatig te raadplegen.

Jouw rechten

Als bezoeker van Bari.nl heb je de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Het recht van inzage in jouw gegevens;
 • Het recht op correctie, beperking of verwijdering van jouw gegevens;
 • Het recht om te vragen om een kopie van jouw gegevens;
 • Het recht op bezwaar tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Het recht om een klacht in te dienen van de Autoriteit Persoonsgegevens als je denkt dat jouw gegevens onjuist of onrechtmatig worden verwerkt;
 • Het recht om je toestemming om jouw gegevens te verwerken weer in te trekken. Vanaf het moment dat jij je toestemming intrekt, worden jouw gegevens niet meer verwerkt.